Optymalizacja podatków

Na ogół optymalizacja podatków dotyczy obciążeń związanych z nieruchomościami przedsiębiorstwa oraz tzw. korzystaniem ze środowiska. Firma konsultingowa ALMA CG oferuje przeprowadzenie gruntownych analiz, które doprowadzają do obniżenia takich zobowiązań fiskalnych. A są to - należy zauważyć - dość znaczące oszczędności, sięgające nawet 30% ich całkowitej wartości. Co istotne ALMA CG w wyniku swoich działań jest w stanie doprowadzić do zwrotu nadpłaty podatków wcześniej uiszczonych przez przedsiębiorstwo.


Alma CG Polska Sp. z o.o.
Moniuszki 1A
00-014 Warszawa
tel. 22 330 60 00