Doradztwo podatkowe - Warszawa

Jedną z dziedzin, w której specjalizuje się biuro księgowe A&K Virtus z Warszawy jest doradztwo podatkowe. To szeroka dziedzina, w której skład wchodzi m.in. doradztwo związane z konsultacjami i opiniami z zakresów wszystkich obowiązujących podatków, pomoc w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i cła, tworzenie i sprawdzanie audytów podatkowych, przeglądów podatkowych, tworzenie deklaracji podatkowych oraz wiele innych tematów. Pozostałe dostępne są na stronie internetowej http://www.akvirtus.com.pl/doradztwo-podatkowe.


A&K Virtus
Pustola 36
01-107 Warszawa